17 juli 2018

Veel te doen over geloven in vrijheid

Geschreven door Martine Hemstede

Het najaarsprogramma van de Remonstranten Oosterbeek staat in het teken van 400 jaar geloven in vrijheid.

Remonstranten geloven in vrijheid en verdraagzaamheid. Geloven heeft niet te maken met het onderschrijven van waarheden en wetten. Geloven mag beginnen bij je eigen vragen over het leven. Samen met anderen zoek je naar antwoorden. Remonstranten doen dat al vier eeuwen lang. Nadat zij door de Nationale Synode van Dordrecht van 1618-1619 wegens hun ‘rekkelijke’ opvattingen uit de officiële ‘vaderlandse’ kerk waren gezet, vormden de verbannen predikanten in het najaar van 1619 in Antwerpen een verbond om elkaar te steunen: de Remonstrantse Broederschap. In 2019 wordt het vierhonderdjarig bestaan groots gevierd. Het landelijke jaarprogramma 2018-2019 van de remonstranten werkt daar naartoe met het thema ‘Vierhonderd jaar geloven in vrijheid’.

Het seizoen wordt geopend met het Feest van het Gesprek. Er is ruimte voor gesprek over levensvragen en je kunt kennismaken met de kringen en activiteiten van de Remonstranten. Claartje Kruijff houdt een lezing over zingeving naar aanleiding van haar boek Leegte achter de dingen. Natuurlijk zijn er heerlijke hapjes en drankjes.

De komende maanden staan vier films op het programma over mensen die naar vrijheid zoeken: Lady bird, I, Daniel Blake, Frantz en The Bookshop. In een lezingenserie verkennen drie sprekers wat vrijzinnig geloven inhoudt. Hoe verhouden geloof en vrijheid zich tot elkaar? Prof. Dr. Sophie van Bijsterveld, voorzitter van de Eerste Kamer, benadert die vraag vanuit het recht. Prof. Dr. Christ Doude van Troostwijk geeft als gasthoogleraar vrijzinnige theologie aan het Doopsgezind Seminarium in Amsterdam inhoud aan vrijzinnig geloven.

Tijdens lunchbijeenkomsten geniet je van een gezonde driegangenlunch en een lezing over een onderwerp dat aansluit op het thema. Zo spreekt Enis Odaci over islam en vrijheid, Jan Ru Bienfait over de Hugenoten en Wytske Dijkstra over de International Association for Religious Freedom.

In december zijn alle kinderen tussen 5 en 12 jaar welkom op een speciale kinderkerstviering. We gaan samen het kerstverhaal vertellen. Heb je zin om mee te doen? Geef je gelijk op! gverstee@xs4all.nl 

In de Agenda vind je een actueel overzicht van de activiteiten van dit najaar. Hier onder alle activiteiten. Kijk voor aanvangstijden en wijzigingen altijd even in de agenda!

Donderdag 6 september Meditatief moment

Zondag 9 september Lekenpreek Thomas Verbogt en ’s middags Feest van het Gesprek, met Claartje Kruijff (Theoloog des Vaderlands)

Dinsdag 11 september Film Lady Bird

Vrijdag 28 september Lunchbijeenkomst: Enis Odaci over islam en vrijheid

Donderdag 4 oktober Meditatief moment

Dinsdag 9 oktober Film I, Daniel Blake

Donderdag 18 oktober Lezing prof.dr. Sophie van Bijsterveld: godsdienstvrijheid in het recht

Vrijdag 26 oktober Lunchbijeenkomst: Jan Ru Bienfait over hugenoten

Woensdag 31 oktober Lezing prof.dr. Chris Doude van Troostwijk: Geloven in vrijheid, vrijheid in geloven

Donderdag 1 november Meditatief moment

Zondag 11 november Film Frantz

Donderdag 15 november Lezing Peter Nissen: 400 jaar vechten voor rekkelijkheid

Vrijdag 30 november Lunchbijeenkomst: Wytske Dijkstra over de International Association for Religious Freedom

Donderdag 6 december Meditatief moment

Dinsdag 11 december Film The Bookshop

Maandag 24 december Kerstmusical met en voor kinderen

 

Plaats een reactie

Gerelateerd