Vrijzinnig geloven in Oosterbeek

De Remonstrantse kerk in Oosterbeek kent een bloeiende gemeente die sinds twee jaar groeit. Een landelijke campagne en veel bijzondere lokale initiatieven trekken steeds meer mensen die vrij denken en op zoek zijn naar eigentijdse spiritualiteit binnen het evangelie. De Remonstrantse gemeente staat midden in de wereld en wil mensen een helpende hand toesteken vanuit gelijkwaardigheid.

Binnen Oosterbeek werkt de kerk samen met andere kerkgenootschappen. De gemeente is lid van de Raad van Kerken Oosterbeek (http://raadvankerkenoosterbeek.tk/) Ook is er intensief contact met verschillende culturele instellingen, zoals Oase en het Filmhuis Oosterbeek. Samen met het Filmhuis programmeren de Remonstranten regelmatig maatschappelijk relevante en spirituele films, die voor vrienden van de kerk tegen een gereduceerd tarief te zien zijn.